Przedawnienie długu jest dla wielu osób interesującym terminem. Jednych interesuje w sprawie niezapłaconych mandatów, podczas gdy inni nieświadomie otrzymali wiele tysięcy długu spadkowego. Żadna z tych sytuacji nie jest bez wyjścia. Jakikolwiek jest motyw pozyskania informacji, osoba z pewnością zamierza się dowiedzieć, jak uniknąć spłaty zadłużenia wobec dłużnika. W polskim prawie istnieją różne zasady dotyczące przedawnienia. Jedne zadłużenia przedawniają się szybciej niż pozostałe. Sprawdźmy, jak to naprawdę wygląda i jak długo dłużnik powinien być czujny.

Czym są przedawnienia długu?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest przedawnienie długu i w jakich sytuacjach można się posługiwać tym terminem. Zawierając umowę z bankiem lub jakąkolwiek firmą pożyczkową, liczymy się z faktem, że będziemy musieli spłacić nasz dług z oprocentowaniem. O tym, jak wysokie jest oprocentowanie, decyduje bank lub pożyczkodawca, a Ty przystajesz na jego ofertę, podpisując umowę. Przedawnienie długu to sytuacja, w której ustaje prawna możliwość dochodzenia spłaty przez wierzyciela. W żadnym wypadku nie oznacza to, że zapominasz o zadłużeniu. Ono dalej istnieje, lecz w innym charakterze i przyjmuje nazwę zobowiązania niezupełnego. W praktyce oznacza to, że bank lub pożyczkodawca nie może już wystąpić do sądu o spłatę długu.

Dłużnik zostaje zwolniony ze spłacania długu, który najzwyczajniej w świecie został przeterminowany. Ten medal ma jednak dwie strony. Jeśli dłużnik nie jest świadomy przedawnienia się długu i w dalszym ciągu chciałby go spłacać, to nie ma możliwości żądania zwrotu pieniędzy. Mówiąc prościej, jeżeli do przedawnienia doszło już jakiś czas temu, a Ty postanowiłeś płacić swój dług, a nagle dowiedziałeś się o terminie przedawnienia, to nie odzyskasz pieniędzy, które wpłaciłeś po dacie przedawnienia. Termin przedawnienia różni się w zależności od długu oraz bieżącego roku. Prawo lubi się zmieniać, dlatego warto śledzić i sprawdzać interesujące dla nas przepisy prawne. Jak wyglądają przedawnienia w 2021 roku?

świadczenia okresowe długi przedawniają się po 6

Historia przedawnień długów i zmiany w ustawie

9 lipca 2018 ustawa dotycząca przedawnienia długów została zmieniona. Zmiany zostały wprowadzone na korzyść dłużnika, ponieważ termin ważności długów został znacznie skrócony. Wszystkie terminy przedawnienia uległy zmianie i ustawa obowiązuje do dnia dzisiejszego (2021 rok). Na ten moment dług się przedawnia już po 6 latach od dnia podpisania umowy, a do roku 2018 było to 10 lat. Inaczej sprawa ma się w przypadku zadłużenia działalności gospodarczej i płatnościach cyklicznych. Przedawnienie długu następuje już po 3 latach.

Jak wygląda przedawnienie długów u komornika?

Jeśli Twoja sprawa trafiła już do komornika, to nie ma dla Ciebie dobrych wiadomości. Komornicze działania sprawiają, że Twój dług nie ulega przedawnieniu nigdy i nie ma żadnej możliwości, aby firmy windykacyjne dokonały jakiejkolwiek ulgi w tym zakresie. Możesz jednak dokonać pewnych czynności, jeśli jeszcze nie otrzymałeś pisma sądowego z nakazem zapłaty. Na tym etapie można jeszcze wstrzymać proces egzekucyjny oraz wdrożyć proces procedury uchylenia nakazu zapłaty.

Co z przedawnieniem długu bankowego?

Przedawnienie długów bankowych to zupełnie odrębna sprawa i bieg przedawnienia zależy od wierzyciela długu. Jeśli pożyczyłeś pieniądze od banku, to okres przedawnienia wynosi 3 lata. Ten sam okres dotyczy pożyczek, których wierzycielami są parabanki. Inna zasada dotyczy pożyczek od członków rodziny. Jeżeli osoba, od której zaciągnąłeś pożyczkę, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wówczas dług jest przedawniony po okresie 6 lat od momentu podpisania umowy.

Okresy przedawnień długów

Poniżej przedstawione zostały zależności czasu, w jakich przedawnia się dług w stosunku do jego rodzaju.

  • 2 lata – mandaty, przejazdy bez biletu, debet na koncie, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży i o dzieło/zlecenie;
  • 3 lata – karta kredytowa, przedawnienie pożyczki, umowa ubezpieczenia, czynsz, podatki od nieruchomości, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu umowy o pracę;
  • 5 lat – podatki dochodowe;
  • 6 lat – roszczenia potwierdzone wyrokiem prawomocnym, długi spadkowe;
  • 10 lat – składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
długu przedawnienia przerwanie biegu przedawnienia

Skutki przedawnionego długu, czego się spodziewać?

Wierzyciel nie może żądać od Ciebie spłaty długu, jeśli termin przedawnienia już upłynął, a sprawa nie trafiła na drogę sądową. Zdarza się, że osoby spłacają swój dług po upływie tego terminu, ale wynika to wyłącznie z niewiedzy o już istniejącym przedawnieniu. W przypadku otrzymania nakazu z sądu przed nastąpieniem terminu przedawnienia, spłata długu nadal Cię obowiązuje.

Możesz również spodziewać się sytuacji, w której wierzyciel sprzeda Twoje zadłużenie firmom zewnętrznym. Firmy windykacyjne podejmują wtedy wszelkie kroki, aby dłużnik był zobowiązany spłacić swój dług. Jeśli jednak Twój dług jest przedawniony i masz tego świadomość, możesz to udowodnić na drodze sądowej. W pierwszej kolejności należy skierować pismo do firmy windykacyjnej z informacją przedawnienia długu, powołując się na aktualizację ustawy z 2018 roku. Poszczególne artykuły kodeksu cywilnego regulują proces o terminy przedawnienia długu. Jeśli nie dojdziesz do porozumienia z firmą windykacyjną, kolejnym krokiem jest udowodnienie przedawnienia długu drogą sądową.

długu przedawnienie prawomocnym wyrokiem

Kiedy już nastąpi przedawnienie, teoretycznie możesz już odetchnąć z ulgą. Musisz jednak zachować czujność, ponieważ firmy lub instytucje mogą pociągnąć Cię do postępowania sądowego. Niektóre sprawy są na tyle zawiłe, że być może nie obejdzie się bez pomocy adwokata. Pamiętaj jednak, że podstawą jest termin przedawnienia długów oraz nakaz sądowy do zapłaty. Oczywiście, jeśli jest to możliwe, staraj się unikać pobierania pożyczek, jeśli wiesz, że Twoja sytuacja nie jest na tyle stabilna, aby móc spłacić poświadczoną kwotę. Wezwania oraz nakaz zapłaty będą Cię kosztowały wiele nerwów i stresu, dlatego radzimy się dwa razy zastanowić przed wykonaniem ostatecznego podpisu.