Licytacje komornicze nieruchomości

Aktualne licytacje nieruchomości

Licytacje komornicze

Druga licytacja

Nieruchomość budynkowa
składająca się z działek
o numerach 896/77, 1402/8 oraz 1186/8 Katowice, ul. Roździeńskiego oraz
11-Listopada.

Nieuregulowane długi mogą doprowadzić do licytacji nieruchomości, która jest sposobem na odzyskanie wierzytelności. Warto dowiedzieć się czym są licytacje nieruchomości, kto może wziąć w nich udział, a także jak całe to przedsięwzięcie wygląda od strony prawnej. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

 

Licytacja nieruchomości — co to takiego?

Omawiana licytacja nieruchomości jest rodzajem sprzedaży domu, mieszkania lub innej nieruchomości. Ma ona charakter publiczny i może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany. Licytacji można dokonać tylko wówczas, jeśli nieruchomość jest własnością dłużnika, dotyczy to także mieszkań spółdzielczych własnościowych. Bez względu na to, czy nieruchomość została obciążona na rzecz wierzyciela, czy też na nieruchomości nie ma obciążenia w postaci hipoteki, może ona wówczas zostać poddana licytacji. Ma ono na celu sprzedaż nieruchomości, by dłużnik mógł uregulować swoje należności względem wierzyciela.

Etapy przeprowadzenia licytacji nieruchomości

Decyzja o licytacji nieruchomości nie zapada w ciągu jednego dnia. Poprzedzają ją odpowiednie kroki i procedury, które mają na celu w pierwszej kolejności odzyskanie wierzytelności w inny sposób. Oto kroki, jakie należy wykonać w celu przeprowadzenia licytacji komorniczej:
– Zajęcie nieruchomości przez komornika, które jest jednoznaczne z wezwaniem dłużnika do zapłaty należności w ciągu dwóch tygodni. Działanie to wiąże się także ze wpisem o wszczęciu egzekucji do hipoteki danej nieruchomości.
– W przypadku, kiedy w określonym terminie nie zostanie uiszczona zapłata należności, wówczas wierzyciel może zwrócić się do komornika o sporządzenie opisu nieruchomości, która przeznaczona jest do licytacji oraz oszacowanie jej wartości przez biegłego.
– Kiedy dokumenty zezwalające na licytacje nieruchomości są gotowe obwieszczany jest termin licytacji.

Dlaczego warto wziąć udział w licytacji nieruchomości?

Licytacje nieruchomości są szansą na zakup nieruchomości takich jak domy, mieszkania, całe siedliska, budynki gospodarcze oraz budynki służące do prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej. Pierwsza licytacja rozpoczyna się od 3/4 oszacowanej ceny. W zależności od ilości chętnych cena nieruchomości może wzrosnąć. Jeżeli podczas pierwszej licytacji nie ma osoby chętnej na zakup, wówczas wyznacza się kolejny termin. Wówczas cena wywoławcza jest niższa i wynosi 2/3 oszacowanej ceny. Jak widać, licytacje komornicze są szansą na zakup nieruchomości za atrakcyjną cenę, niższą niż te rynkowe. Warto zatem śledzić ogłoszenia zamieszczane przez kancelarie komornicze.

Ostatnia aktualizacja