Komornik Katowice

Komornik Sądowy 
w Katowicach

Kancelaria Komornicza nr XV rozpoczęła działalność w sierpniu 2013 roku i znajduje się w ścisłym centrum Katowic.
Prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach zgodnie z wymiarem Sprawiedliwości. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Łukasz Zyga posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W oparciu o treść art. 10 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wybrać dowolną kancelarię komorniczą na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Kancelaria posiada prawo do odmowy wyłącznie w sprawach o egzekucję z nieruchomości oraz sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornicy działają poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Aby skorzystać z prawa wyboru komornika, wierzyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, które kancelaria przyjmuje od poniedziałku do piątku (zobowiązujące są tutaj godziny pracy kancelarii)

Strona została przygotowana w celach informacyjnych zarówno na Wierzyciela, jak i dla Dłużnika. Daje możliwość dotarcia do podstawowych i niezbędnych dokumentów, a także zawiera najpotrzebniejsze wnioski, które można pobrać bezpośrednio ze strony. Witryna umożliwia również poinformowanie Państwa o aktualnych licytacjach. Strona zawiera także informację o obszarze działania kancelarii, godzinach przyjęć, numerach telefonów, jaki jest rachunek bankowy oraz wszelkie niezbędne informację, które ułatwią kontakt z kancelarią

Niniejsza strona posiada charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Zapewnia ona jedynie dostęp do podstawowych informacji i umożliwia kontakt z kancelarią.

*Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Jeśli mają Państwo zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6, adres e-mail: katowice.zyga@komornik.pl, tel. (32) 733-19-10.

Inspektor Danych Osobowych (IDO)
Tomasz Farbicki
e-mail: tomek@idat.pl

OBSZAR DZIAŁANIA

 

Główny obszar działania kancelarii to:

APELACJA KATOWICKA,

Obszar, który obejmuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach to właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Kliknij na mapę, aby uzyskać informacje, który sąd obejmuje Twoją miejscowość.

Sady-okregi
Sąd w Częstochowie Sąd w Katowicach Sąd w Gliwicach Sąd w Bielsku-Białej

Sąd w Częstochowie

Sąd Okręgowy w Częstochowie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

 • Częstochowie,
 • Lublińcu,
 • Myszkowie,
 • Zawierciu.

Sąd w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

  • Będzinie,
  • Bytomiu,
  • Chorzowie,
  • Dąbrowie Górniczej,
  • Jaworznie,
  • Katowice-Wschód w Katowicach,
 • Katowice-Zachód w Katowicach,
 • Mikołowie,
 • Mysłowicach,
 • Pszczynie,
 • Siemianowicach Śląskich,
 • Sosnowcu,
 • Tychach.

Sąd w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

 • Gliwicach,
 • Jastrzębiu-Zdroju,
 • Raciborzu,
 • Rudzie Śląskiej,
 • Rybniku,
 • Tarnowskich Górach,
 • Wodzisławiu Śląskim,
 • Zabrzu,
 • Żorach.

Sąd w Bielsku-Białej

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w:

 • Bielsku-Białej,
 • Cieszynie,
 • Żywcu.

Główny obszar działania kancelarii:

APELACJA KATOWICKA,

Obszar, który obejmuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach to właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach.

Kliknij na mapę, aby uzyskać informacje, który sąd obejmuje Twoją miejscowość.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI CELEM WYDANIA RZECZY

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU STANU FAKTYCZNEGO

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ WYEGZEKWOWANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

FORMULARZ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK EGZEKUCYJNY ALIMENTACYJNY

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA

Dokumenty Komornik Sądowy Katowice

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze
Komornik Katowice

LICYTACJE
NIERUCHOMOŚCI

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze
Komornik Katowice

LICYTACJE
RUCHOMOŚCI

KANCELARIA KOMORNICZA
PRZY SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-WSCHÓD

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji za pośrednictwem drogi elektronicznej. Kancelaria posiada więc dostęp do następujących stron z bazami danych:

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
EPU – system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych,
Ognivo – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria komornicza Katowice

KONTAKT

 

Kancelaria komornicza
w Katowicach
:

40-035 Katowice
ul. Jagiellońska 16/6

Telefon:

tel. kom. 698 281 639
tel. 32 733 19 10

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

NIP: 642 297 40 70
REGON: 243314227

Godziny pracy kancelarii:

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-18:00
Piątek: 8:00-15:30

 Komornik przyjmuje interesantów:

Wtorek: 9:00-11:00
Czwartek: 12:00-18:00

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

Wpłat proszę dokonywać na rachunek bankowy o numerze:
ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1214 1000 0091 3756 6221

Przelewów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszę dokonywać na numer konta:
PL 35 1050 1214 1000 0091 3756 6221
nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

W tytule proszę podać następujące informacje:
-dane: imię i nazwisko
-sygnaturę sprawy

Kancelaria umożliwia dostęp do podstawowych informacji poprzez kontakt elektroniczny.
Zapytania można kierować za pośrednictwem poniższego formularza
(W zapytaniu należy podać podstawowe dane i numer sprawy):

Zgoda na przetwarzanie danych

3 + 13 =