Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż nieruchomości lub ruchomości organizowana przez komornika w celu wyegzekwowania niespłaconego zobowiązania od dłużnika.

Licytacje są jawne, dlatego komornik musi podać do wiadomości publicznej informacje o:

 Przedmiocie sprzedaży. Komunikat zostaje umieszczony w budynku sądu, na stronie KRK – www.licytacje.komornik.pl oraz często także na stronie komornika zajmującego się
licytacją.

 Z komunikatu dowiemy się kiedy i gdzie odbędzie się licytacja, co podlega sprzedaży i jaka jest cena wywoławcza oraz jaka jest kwota wymaganej kaucji.

W licytacji może wziąć każdy, kto wpłaci wymaganą kwotę kaucji.

Właścicielem przedmiotu zostaje osoba, która podczas licytacji poda najwyższą cenę.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w licytacji nieruchomości?

Znaleźliśmy licytację nieruchomości, która nas interesuje, ale co dalej? Aby wziąć udział w licytacji, najpóźniej dzień przed licytacją, musimy zapłacić rękojmię, która stanowi 10 proc. ceny oszacowania nieruchomości.

Opłaty możemy dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe komornika. W sytuacji, gdy nie wygramy
licytacji, kwota zostaje nam bezzwłocznie zwrócona. Natomiast jeśli wygramy, kwota zostanie przekazana na poczet kupna nieruchomości.