Egzekucja komornicza to inaczej zajęcie majątku dłużnika wykonywane w celu spłacenia zobowiązania wobec wierzyciela, kiedy ten nie płaci swoich należności.

Jak przebiega?

Najpierw sąd bądź inny upoważniony organ musi wydać prawomocną decyzję pozwalającą wierzycielowi na podjęcie działań, których celem jest odzyskanie długu. Następnie komornik zobowiązany jest do poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji(listownie bądź osobiście, podczas pierwszej wizyty w domu dłużnika).

Kolejnym krokiem jest ustalenie majątku dłużnika, aby wiadome było z czego najlepiej będzie przeprowadzić egzekucję. Egzekucja może być przeprowadzona z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z rachunków bankowych, z nieruchomości, ruchomości. Po spełnieniu powyższych obowiązków można przeprowadzić egzekucję.

Sprawdź również:

Jak wybrać komornika?