Czy komornik ma prawo zabrać Ci ruchomość (samochód)? Czy ma on prawo zlicytować Twój samochód? Przeczytaj uważnie artykuł, a dowiesz się, co jest zgodne z prawem oraz jak możesz reagować w danej sytuacji. Zajęcia komornicza nie są przyjemnymi doświadczeniami, dlatego warto kierować swoim życiem finansowym w taki sposób, aby nigdy nie musieć doświadczyć na własnej skórze takiej sytuacji.

Kiedy i w jakiej sytuacji następuje zajęcia samochodu przez komornika?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że komornik ma prawo zająć Twój samochód. Wynika to z kodeksu postępowania cywilnego. Zająć samochód może tylko i wyłącznie komornik sądowy, a informacja o tym zdarzeniu musi się znaleźć w protokole. Jeśli komornik zajmuje majątek dłużnika, to jego obowiązkiem jest sporządzenie protokołu, w którym zostaje określona wartość pojazdu. Oczywiście dłużnik ma pełne prawo, żeby nie zgodzić się z określoną przez komornika kwotą. Taka sytuacja zmusza komornika do wezwania biegłego, który dokonuje szacunku wartości samochodu.

Jak wygląda przebieg zajęcia komorniczego w praktyce?

Nawet jeśli samochodem dłużnika porusza się ktoś inny niż dłużnik, to komornik w dalszym ciągu ma prawo do zajęcia pojazdu. Ważne w takiej sytuacji jest istnienie własności, a nie używanie pojazdu. Możliwość przeprowadzenia licytacji publicznej mienia dłużnika jest realna tylko w sytuacji, w której dane mienie należy do dłużnika. Pierwszej etapem egzekucji długu na rzecz wierzyciela w postaci zajęcia jest odebranie samochodu. Nie można go jednak od razu sprzedać. Zanim pojazd trafi na licytacje, należy odczekać 7 dni od daty zajęcia komorniczego. Co więcej, dłużnik zawsze musi zostać poinformowany o licytacji, jak i o jej miejscu oraz dacie co najmniej 3 dni wcześniej od daty wydarzenia.

wyliczenie wartości szacunkowej pojazdu

Licytacja komornicza – kto może wziąć w niej udział?

Każda osoba może przystąpić do licytacji komorniczej. Musi się jednak ona liczyć z koniecznością wpłaty rękojmi, która wynosi 10% wartości samochodu. Po zakończeniu licytacji kwota jest zwracana osobom, które wzięły udział w licytacji. Kwota nie jest zwracana jedynie osobie, która wygra licytację. Cena wywoławcza pojazdu podczas pierwszej licytacji wynosi 75% ceny, natomiast na drugiej drodze licytacji jest to już jedynie połowa wartości auta. Zainteresowany osoby licytują się między sobą, lecz samochód nie może zostać sprzedawany w cenie niższej niż wywoławcza. Licytant, który wygrywa licytację, otrzymuje przybicie. Po przybiciu nabywca ma obowiązek natychmiast wypłacić wylicytowaną kwotę. Na szczęście prawo w pewien sposób zabezpiecza licytujących. Jeśli wartość samochodu przekracza 500 zł, wygrany licytant jest zobowiązany do uiszczenia jedynie 20% procent wylicytowanej kwoty na miejscu, lecz nie może to być mniejsza kwota niż wspomniane 500 złotych. Pozostałą część pieniędzy należy wpłacić na rzecz wierzyciela najpóźniej następnego dnia do godziny 12 w południe.

Nabywca otrzymuje całkowite prawo własności do wylicytowanego pojazdu w momencie, w którym przybicie się uprawomocni, a cała kwota została wcześniej wpłacona. Czasem zdarza się tak, że sąd odmówi przybicia z niewyjaśnionych wcześniej przyczyn. W takiej sytuacji cała kwota zostaje zwrócona do rąk osoby, która wygrała daną licytację.

Współwłaściciele pojazdu a zajęcie komornicze

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której komornik zaciera ręce, aby przejąć pojazd, lecz w momencie, kiedy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, pojawia się problem. Komornik może zająć samochód, lecz nie odbija się to bez echa dla współwłaścicieli danego pojazdu.

Art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego mówi:

„§ 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika”.

Optymalnym oraz preferowanym wyjściem z sytuacji zarówno dla współwłaściciela, jak i komornika sądowego jest sprzedaż danej ruchomości. Całkowite zajęcie samochodu nie jest możliwe, lecz sprzedaż umożliwia oddanie współwłaścicielowi lub współwłaścicielom ich części majątku. Licytacji komorniczej podlega jedynie część należąca do dłużnika.

Dzielenie własności pojazdu na dwie lub więcej osób jest częstą praktyką w Polsce. Wynika ona głównie z powodu wysokich opłat ubezpieczeniowych dla młodego kierowcy. Dzisiaj ktoś kupuje nowy samochód, a jutro może zostać bez pracy. Warto się dwa razy zastanowić, zanim poprosimy kogoś o zostanie współwłaścicielem danego majątku.