Alimenty często są tematem spornym, szczególnie w sytuacji, kiedy jedno z rodziców domaga się zbyt wysokiej kwoty, a druga strona nie zgadza się na płacenie takiej kwoty na rzecz wierzyciela. Przypomnijmy, że w Polsce mamy obowiązek płacenia alimentów do momentu ukończenia osiemnastego roku życia przez dziecko, na rzecz którego alimenty są płacone. W ostatnim czasie przyjęło się, że kwotą wyjściową jest około 500 złotych miesięcznie, lecz wszystko zależy od wieku oraz wymagań dziecka.

Kwota alimentacyjna zarządzona przez sąd musi być płacona co miesiąc w ściśle określonym terminie. Problem zaczyna się w momencie, w którym wierzyciel zgłosi, że dłużnik nie płaci zasądzonej kwoty. Jedyną pozytywną możliwością jest umorzenie tych zaległości przez wierzyciela, co jak wiemy z doświadczenia, zdarza się bardzo rzadko.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

W sytuacji kiedy rodzic, pod którego opieką jest dziecko, zadecyduje o odzyskaniu świadczeń przy pomocy komornika alimentacyjnego, nie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Możesz złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, ale jesteś zobowiązany do uiszczenia w sądzie opłaty, której równowartość wynosi sześciu kwotom świadczeń alimentacyjnych. W takim wypadku płacisz za 6 miesięcy alimentów za jednym razem. Co więcej, także Twój komornik musi zostać upoważniony do przelewania kwoty rodzicowi, w razie gdyby z jakichś powodów nie było możliwe dostarczenie pieniędzy przez Ciebie.

W sprawie alimentów komornik będzie tak długo na Tobie “wisiał”, aż nie spłacisz całkowitej kwoty na rzecz dłużnika. Im dłużej będziesz zwlekać, tym mniejsza szansa na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

alimenty na dziecko

Umorzenie wysokości zasądzonych alimentów

Jeśli nie zgadzasz się z zasądzoną kwotą alimentacyjną, możesz złożyć wniosek do sądu o ich obniżenie. Pamiętaj jednak, że art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że wysokość alimentów jest zależna od potrzeb dziecka, zarobków strony zobowiązanej do ich płacenia.

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Do usprawiedliwionych potrzeb zalicza się wyżywienie, stan zdrowia,mieszkanie, ubrania, edukację, wypoczynek oraz zainteresowania.

Odpowiednie argumenty

Przede wszystkim musisz się powołać na art. 138, który stanowi, że:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli z jakichś powodów Twoja sytuacja życiowa uległa zmianie, to z całej pewnością możesz złożyć wniosek o obniżenie alimentów. W związku z pogorszeniem Twoich zarobków możesz wszcząć takie postępowanie, nie mniej jednak nie jest to jedyny argument dla postępowania sądowego, który zaważy o wyniku sprawy. Istotnymi aspektami dla sądu na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku będzie również stan zdrowia, wiek, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Jak i gdzie złożyć wniosek o umorzenie lub zmniejszenie kwoty alimentów?

Wzory wniosków lub świadczeń są dostępne na Internecie, skąd można je pobrać i wydrukować, a następnie się z nimi zapoznać. Wypełniony wniosek musi zawierać kwotę, na jaką chcesz obniżyć obecne alimenty. Pamiętaj, że kwota musi być realna i zgodna z potrzebami dziecka. Jeśli będzie ona zbyt niska, sąd rodzinny nie przychyli się do Twojego wniosku. Kwota musi być także adekwatna do Twoich zarobków. Odpowiednie służby zweryfikują Twoją sytuacją materialną.

Wnioski składa się w sądzie rodzinnym w mieście oraz rejonie, do którego przynależy dziecko ze względu na miejsce zamieszkania.

W sprawach alimentów zdecydowanie wygodniej jest się porozumieć bez konieczności interwencji sądu. Taki scenariusz jest jednak bardzo rzadko możliwy, ponieważ małżeństwo lub partnerzy często rozstają się w nieprzychylnych okolicznościach i wcale nie chcą się polubownie porozumieć. Kolejnym przypadkiem, który ciągnie na drogę postępowania sądowego jest niepewności. Najczęściej matki, z którymi zostaje dziecko, chcą otrzymać pewność oraz stabilność, która prawnie pozwoli im na egzekwowanie pieniędzy, jeśli ojciec dziecka nie poczuwa się do płacenia zasądzonych mu alimentów.