Czym się kierować, przy wyborze komornika?

Żeby rozpocząć egzekucję komorniczą, należy zgłosić się do „komornika właściwego”.Każdy komornik ma swój rewir komorniczy, czyli teren, na którym posiada on uprawnienia
władcze. „Komornikiem właściwym” dla danej sprawy będzie komornik z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, a w przypadku z egzekucji z nieruchomości
decydujące będzie miejsce jej położenia.

Wierzyciel ma prawo wybrać komornika innego niż „komornika właściwego”. Jednak komornik ten musi działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria z odpowiedniego rewiru. Jeśli chce on skorzystać z takiego prawa, musi wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć pisemne oświadczenie. Wtedywe wniosku wystarczy dodać jedno zdanie zawierające taką informację.

Wybór komornika nie dotyczy spraw komorniczych o:
 egzekucję z nieruchomości;
 wydanie nieruchomości;
 wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

W takich sprawach może działać wyłącznie „komornik właściwy”.

Sprawdź także:

Jak wyglądają czynności egzekucyjne komornika?