Żeby rozpocząć egzekucję komorniczą, należy zgłosić się do „komornika właściwego”. Każdy komornik ma swój rewir komorniczy, czyli teren, na którym posiada on uprawnienia władcze. „Komornikiem właściwym” dla danej sprawy będzie komornik z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, a w przypadku z egzekucji z nieruchomości decydujące będzie miejsce jej położenia. Wierzyciel ma prawo wybrać komornika innego niż „komornika właściwego”. Jednak komornik ten musi działać na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria z odpowiedniego rewiru. Jeśli chce on skorzystać z takiego prawa, musi wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć pisemne oświadczenie. Wtedy we wniosku wystarczy dodać jedno zdanie zawierające taką informację. Istnieją jednak sytuacje, w których prawo wyboru komornika jest mocno ograniczone.

Rewiry wyboru komornika i stosowne wykazy komorników

Zasada mówi, że każdy komornik działa w pewnym rewirze. Niejednokrotnie zdarza się tak, że na jeden rewir przypada więcej niż jeden komornik. Taki wykaz można przeanalizować dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości. Wyszukiwarka pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o komornikach w danym rejonie.

Czym się różni komornik właściwy od komornika spoza rewiru?

Komornik właściwy jest tym, który działa w danym rejonie. Są jednak pewne wyjątki i nie zawsze to działa w ten sposób. Zwykle podział jest dokonywany na podstawie adresu dłużnika, lecz inaczej jest w przypadku nieruchomości. Wtedy istotny jest adres danej nieruchomości i wówczas komornik właściwy rejonu, na którym znajduje się podana nieruchomości, jest przydzielony do wykonania egzekucji komorniczej. Nie oznacza to, że inny komornik nie może przejąć danej sprawy.

Prawo wyboru komornika spoza rewiru

Wierzyciel nie jest pod żadnym pozorem zobligowany do wysłania dokumentów do komornika z rejonu. Wniosek o wszczęcie egzekucji może zostać wysłane do komornika z wyboru. Bardzo wielu wierzycieli decyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ często została im polecona konkretna osoba. W wyborze komornika pomaga fakt, że jest on skuteczny. Polecenie od znajomych lub rodziny buduje pierwszy stopień zaufania między wierzycielem a komornikiem. Ważne jest, aby obszar działalności komornika znajdował się w granicach objętym obszarem danego Sądu Apelacyjnego.

Kiedy wybór komornika nie jest możliwy?

Komornik wybrany przez wierzyciela nie zawsze może się podjąć działań na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji. Zazwyczaj jest to ograniczone możliwościami terytorialnymi. Zobrazujmy sobie to na przykładzie.

Przykład:

Przeprowadzasz się z Warszawy do Wrocławia. Podejmujesz pracę, lecz Twój pracodawca nie wypłacił Ci ostatniej równowartości Twojej wypłaty. Jesteś spłukany i wracasz do rodzinnego domu w Warszawie, lecz nie chcesz tej sprawy pozostawić samej sobie. Chcąc wysłać wniosek do komornika, musisz wziąć pod uwagę właściwości sądu apelacyjnego. Nie możesz wysłać wniosku do któregokolwiek komornika w stolicy, ponieważ Wrocław podlega pod Sąd Apelacyjne we Wrocławiu. Na terenie działalności Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu możesz dokonać wyboru komornika.

Istnieją też takie sytuacje, w których nie przysługuje Ci prawo wyboru komornika. Wybór komornika nie dotyczy spraw komorniczych o:

✅ egzekucję z nieruchomości;

✅ wydanie nieruchomości;

✅ wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

✅ opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

W takich sprawach może działać wyłącznie „komornik właściwy”.

wybór komornika

W jakich okolicznościach komornik spoza rejonu musi odmówić współpracy?

Komornika też obowiązują pełne zasady i normy. Jeśli jeden z poniższych warunków dotyczy danego komornika, to niestety jest on odgórnie zmuszony odrzucić wniosek. Oto trzy z nich:

  • zaległości – zalega dłużej niż 6 miesięcy z bieżącymi sprawami, chyba że kancelaria otrzymała mniej niż 1000 spraw w roku poprzedzającym;
  • zbyt niska skuteczność w działaniach – jego skuteczność nie przekroczyła 35%, a wpływ spraw do kancelarii przekroczył liczbę 2500;
  • Nadmiar spraw – łączna liczba wszystkich spraw w kancelarii przekracza 5000.

Komornik spoza rewiru nie ma obowiązku przyjęcia każdej sprawy. Ma on także prawo do odmowy, jeśli liczba wniosków od danego wierzyciela wynosi więcej 100 w bieżącym roku.

Czy komornik spoza rewiru kosztuje więcej niż właściwy?

Jeśli komornik z tytułu sprawy musi dojeżdżać do innej miejscowości, to rzeczywiście generowane są wówczas dodatkowe koszty, szczególnie jeśli mowa o egzekucji ruchomości. Komornikowi należy się zwrot w związku z dodatkowymi kosztami. Niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku to dłużnik zostaje nimi obciążony, a nie wierzyciel, jeśli sprawę prowadzi komornik właściwy.

W przypadku komornika spoza rewiru to wierzyciel jest obciążony takimi kosztami jak:

  • dieta,
  • koszty przejazdów i noclegów,
  • koszty transportu.

W wyborze komornika mogą pomóc przyjaciele i rodzina, lecz w takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę te wyżej wymienione wydatki dodatkowe.