Zastanawiałeś/aś się czego nie może zająć komornik?

1. Niektórych wpływów z rachunku bankowego

– alimentów,
– świadczeń i dodatków rodzinnych,
– dodatków porodowych i dla sierot,
– zasiłków dla opiekunów,
– świadczeń z pomocy społecznej,
– świadczeń wychowawczych i integracyjnych.

2. Niektórych przedmiotów wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego.Jeśli dłużnik jest rolnikiem, komornik nie może zająć:

– zwierząt w ciąży,
– jednej krowy,
– jednego konia,
– dwóch kóz,
– trzech owiec,
– 20 sztuk drobiu (wraz z zapasem paszy do kolejnych zbiorów),
– podstawowych narzędzi i maszyn oraz urządzeń, które są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa.

3. Konkretnych rzeczy określonych w artykule 829 kpc.:

– przedmiotów urządzenia domowego, niezbędnych do życia (lodówki, pralki, kuchenki, łóżka, krzeseł, źródeł oświetlania itp.),
– codziennych ubrań, bielizny, pościeli,
– odzieży roboczej oraz urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej,
– zapasu żywności i opału na czas jednego miesiąca,
– zapasu leków na okres trzech miesięcy,
– przedmiotów niezbędnych do nauki,
– dokumentów, odznaczeń,
– przedmiotów niezbędnych ze względu na dłużnika lub członka jego rodziny (jeśli wymaga tego sytuacja).

Sprawdź również:

Co może zająć komornik?